Wat is Transparent CHI?

Transparent CHI is de oefening (yoga techniek) om jezelf te ontwikkelen zodat je meer in staat bent je eigen geluk te genereren en dat van de mensen om je heen. Met deze oefening zul je meer vervuld raken van liefde voor en dankbaarheid om alles om je heen.

De oefening van Transparent CHI is gebaseerd op een lange traditie van denkers, doeners en toegewijden: de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Integraal onderdeel van deze oefening is in de praktijk ervaren hoe dit voor je werkt:

Elke keer dat ik Transparent CHI  toe pas geeft me dat meer geluk.

Transparent CHI is de oefening (yoga techniek) om jezelf te ontwikkelen zodat je meer in staat bent je eigen geluk te genereren en dat van de mensen om je heen. Met deze oefening zul je meer vervuld raken van liefde voor en dankbaarheid om alles om je heen.


De kunst van transparant levensenergie 
(CHI) transformeren is een oefening in 
het dagelijkse leven.

Elke keer dat ik Transparent 
CHI toepas brengt mij 
dit meer geluk.

De cursussen die hier aangeboden 
worden zijn een kleine uitstap 
uit de dagelijkse uitdagingen 
om in een vrije, veilige en 
verbonden omgeving 
te oefenen met de
 ervaring van 
transparantie
en integriteit.

In de toepassing van het hier en nu is gebleken dat de oefening heel direct en concrete vruchten afwerpt. De transparantie en de CHI die deze oefening teweegbrengt heeft al velen verder op weg geholpen een gelukkiger leven te leiden.

Transparent CHI is gebaseerd op waarden die bij velen leven:

  • Liefde en mededogen voor de medemens,
  • Helderheid en scherpte over onze omstandigheden,
  • Onderlinge verbondenheid en
  • Verantwoordelijkheid voor het eigen zijn

Transparent CHI past de lichameliijke en geestelijke oefening van Tai Chi toe om de boeddhistische visie over het werken van het zijn effectief te gebruiken om deze waarden concrete invulling te geven door:

  • De perfectie van mededogen
  • De perfectie van geduld
  • De perfectie van liefdevolle vriendelijkheid
  • De perfectie van focus
  • De perfectie van vastberadenheid
  • De perfectie van wijsheid

De wetenschappelijke methoodiek van de test in de praktijk is hier een integraal onderdeel van.

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?


Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 


Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?


Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?


Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil?  Besteed ik energie aan het vermijden wat ik niet wil, een tussen doel of aan mijn geluk?


Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.
 


Waar zit mijn zijn in mij en hoe sta ik daar voor?

Ben ik onafhankelijk of autonoom?
Zijn mijn keuzen van mij?
Kan ik mezelf zijn?
Hoe breng ik mijn keuzen over?


Wat zien anderen van mij?

Is open zijn transparant? Zijn duidelijke afspraken transparant? Waar is transparantie nodig wanneer je verbondenheid hebt?


Wat bindt een ander aan mij?

Ben ik daar afhankelijk van? Hoe vrij is een ander bij mij? Maak ik een ander afhankelijk? Hoe blijf ik vrij? Hoe verbind ik? Waarom wil ik verbinden?


Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.


Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren.


Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?


Transparent CHI is te vinden in de 
omgeving Amsterdam (Krommenie)

De beginners cursussen worden 
gefacilteerd door de 
Yoga Studio I am Yoga. 

Overige cursussen zijn op aanvraag, 
informeer via de knop hier links.

Algemene vragen? 
Mail naar:  info@transparenchi.org

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

 Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.