CONTACT

Transparent CHI is te vinden in de omgeving Amsterdam (Krommenie).

De beginners cursussen worden gefacilteerd door de Yoga Studio I am Yoga.

Overige cursussen zijn op aanvraag, informeer via de knop hieronder.

Algemene vragen? Mail naar:  info@transparenchi.org

Waar baseer ik mijn keuzen op?

Over welke wijsheid beschik ik om mijn keuzen op te baseren? Is er meer dan geloof of overtuiging? Kan ik een onafhankelijk houvast vinden?

Is wat ik zie alles wat er is?

Ik zie mensen en dingen komen en gaan. Zie ik ze allemaal? Herken ik ze? Ken ik het verhaal? Ken ik het verhaal achter de verhalen? 

Hoe realiseer ik mijn keuzen?

Ik kies om te doen, ik kies om te zijn. Ik treed vol vertrouwen de wereld, zelfs het universum tegemoet . Hoe help ik het universum mij te helpen?


Kan ik gelukkiger zijn dan een ander?

Lukt het me veel meer geluk te ervaren dan de mensen om mij heen? Hoe voelt het als een ander (on)gelukkiger is? Welk effect heeft het (on)geluk van een ander op mij? Welk effect heeft mijn (on)geluk op een ander?

Wat is de kleur van mijn JA en NEE?

Zijn mijn pijn en plezier klakkeloos een JA of NEE? Is alles wat mij gebeurt open voor inkleuren?  Onderscheid ik mijn JA's en NEE's van mijn pijn en plezier? Hoe dan? Heb ik ruimte om daarin te kiezen?

Waar besteed ik mijn energie aan?

Gaat mijn meeste aandacht uit naar wat ik wel wil? Of gaat er stiekem veel energie naar het voorkomen of ontwijken wat ik niet wil? Besteed ik energie aan een tussendoel of aan mijn geluk?


Ik leer hoe ik mijn geluk kan genereren

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren

Ik zie de diepte van het zijn

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren 

Ik ontvang alles in dankbaarheid

Zodat ik met anderen kan resoneren om meer geluk bij mezelf en ook bij hen te manifesteren 

Transparent CHI? Wat is dat?

Transparent CHI is de oefening om jezelf dusdanig te ontwikkelen dat je meer in staat bent je eigen geluk te genereren en dat van de mensen om je heen. Met deze oefening zul je meer vervuld raken van liefde voor en dankbaarheid om alles om je heen.

De oefening van Transparent CHI is gebaseerd op een lange traditie van denkers, doeners en toegewijden die toegepast is in het hier en nu.

In de toepassing van het hier en nu is gebleken dat de oefening heel direct en concrete vruchten afwerpt. De transparantie en de CHI die deze oefening teweegbrengt heeft al velen verder op weg geholpen een gelukkiger leven te leiden.

Cursussen

De kunst van transparant levensenergie (CHI) transformeren is een oefening in het dagelijks leven. De cursussen die hier aangeboden worden zijn een kleine uitstap uit de dagelijkse uitdagingen om in een vrije, veilige en verbonden omgeving te oefenen met de ervaring van transparantie en integriteit.

Transparant over de CHI 

achter Transparent CHI

Alles is waar. Er is geen enkelvoudige waarheid.
Niets is echt. Er is één realiteit.

Transparent CHI is een levenskunst, filosofie en praktische methodiek die ontwikkeld is door Hans Oosting.

Als eigen wijze plattelandsfilosoof ben ik al 40 jaar op zoek naar de werking van het zijn. Het zijn van de wereld, het zijn van mijzelf.

Ken u zelf. Met deze opdracht heb ik mij met langdurige studie en toewijding verdiept in de wetenschappelijke visie op het materiele bestaan, de boeddhistische visie op het universeel verbindende zijn en de  oefening van Tai Chi die praktisch en effectief de Taoistische grondslagen van onbewogenheid toepast. 

Deze studie heeft mij een verzameling beoefeningen, technieken in doen en denken opgeleverd die mij veel in handen gegeven hebben om met grote dankbaarheid vanuit een liefde voor het zijn van alles te werken aan het geluk van alles in en om mij heen. Nu voor mij vast is komen te staan dat deze daadwerkelijk werken is het tijd om dit te delen met anderen die ook hun handigheid in het realiseren van hun innerlijke waarden willen versterken.