Ik zaai CHI

Mediteer samen om te oefenen in de beginselen van transparantie en werking van CHI.

Meditatie is een beoefening van de geest. Net als in mindfulness training is het een oefening in de geest meer kalmte te geven zodat je meer ruimte hebt om je gedachten en waarnemingen te evalueren. Dit type beoefening geeft meer Focus.

Behalve een techniek om meer focus te genereren is meditatie, zoals in vele tradities zoals Mahayana Boeddhisme, een manier om kwaliteiten in jezelf naar boven te brengen en deze met meer gemak in je dagelijkse leven te manifesteren.

In de cursus Ik zaai CHI wordt de aloude Tibetaanse vorm van meditatie uitgebreid met de waarden en beginselen van Transparent CHI. Deze uitbreiding vindt plaats in verder reikende visualisaties en met deze oefening kom je tot een rijke voedingsbodem voor de beleving van CHI.

In deze cursus wordt verder ingegaan op de Boeddhistische beginselen van geduld, wijsheid, leegte en mededogen met daarbij de uitbreiding naar universele Liefde.

De cursus is erop gericht zelf in staat te zijn de kwaliteiten van TransparenCHI (opnieuw) op te wekken en te versterken.

De cursus bestaat uit een begeleide meditatie. Elke les wordt een ander aspect van Transparent CHI uitgelicht en geoefend. De opbouw van de cursus is dusdanig dat je op willekeurig welk moment kan instappen. 

Elke cursus Transparent CHI zal elementen van of verwijzingen naar de overige cursussen bevatten.

De kracht van herhaling: elke keer dat je oefent is de enige verandering je eigen lichamelijke of geestelijke toestand.

Elke keer oefenen betekent een verdieping in je eigen zijn, een verheldering van je geest en een versterking van de levensenergie in je lichaam.

Transparent CHI? Wat is dat?

Transparent CHI is de oefening om jezelf dusdanig te ontwikkelen dat je meer in staat bent je eigen geluk te genereren en dat van de mensen om je heen. Met deze oefening zul je meer vervuld raken van liefde voor en dankbaarheid om alles om je heen.

De oefening van Transparent CHI is gebaseerd op een lange traditie van denkers, doeners en toegewijden die toegepast is in het hier en nu.

In de toepassing van het hier en nu is gebleken dat de oefening heel direct en concrete vruchten afwerpt. De transparantie en de CHI die deze oefening teweegbrengt heeft al velen verder op weg geholpen een gelukkiger leven te leiden.

CONTACT

TransparenCHI is te vinden in de omgeving Amsterdam (Krommenie).

De beginners en gevordeen cursussen worden gefaciliteerd door de Yoga Studio I amYoga.

Overige cursussen zijn op aanvraag, informeer via de knop hieronder.

Algemene vragen? Mail naar:  info@transparenchi.org

Informeer naar een cursus

Wij nemen binnen een week contact met je  op.